1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Studijski program

SPORTSKI TRENER

 

Grb FTOS 2Edukacija nastavnog kadra u Tuzli postoji sada već preko 50 godina. Nastanak je vezan za formiranje Više pedagoške škole 1960. godine, a kada je edukacija nastavnog kadra počela 1962, godine u okviru odsjeka za Fizičku kulturu. Prerastanjem u Pedagošku akademiju 1971.godine, a kasnije i u Filozofski fakultet 1993. godine, naš fakultet kao odsjek za Fizičku kulturu postaje sastavni dio ovog fakulteta.

Tokom svog razvoja fakultet je sa dvogodišnjeg školovanja prešao na četverogodišnji studij, povećao broj uposlenika i počeo saradnju sa Fakultetom za fizičku kulturu u Sarajevu. Doneseni su novi nastavni planovi i programi i otvoren je postdiplomski studij za sticanje naučnog stepena magistar nauka i pokrenuta je procedura za sticanje prvih zvanja doktora nauka. Pored dodiplomskog i postdiplomskog studija fakultet je pokrenuo Višu trenersku školu i vanredni studij. Slijedeći zadatak Menagement-a Univerziteta i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport je bio proširenje prostornih kapaciteta fakulteta, pa mu je dodjeljen objekat bivšeg DTV «Partizan». Počinje adaptacija i dogradnja ovog objekta da bi konačno u aprilu 2006. godine Fakultet za tjelesni odgoj i sport preselio u novi objekat.

 

Više o nastavnom planu i programu Sportski trener možete pronaći na sljedećem linku.

 

Nastavni plan i program (.pdf)

Syllabusi (.pdf)

Promo upisna politika

Oglasne ploče