1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

STUDIJSKI PROGRAM

III CIKLUSA STUDIJA / DOKTORSKI STUDIJ

 

Grb FTOS 2Danas se kineziologija definira kao opća, sveobuhvatna nauka o kretanju - vježbanju, koja istražuje, prije svega, zakonitosti upravljanja procesima vježbanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji i ispituje djelovanje tih procesa na promjene u ljudskom organizmu.

Doktorski studijski program (III ciklus studija) Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli predstavlja nastavak i završetak vertikale obrazovanja iz društvenih nauka i područja tjelesni odgoj i sport, zasnovanog na principima Bolonjske deklaracije. Osnovni cilj doktorskog studija je obrazovati kadrove za samostalno bavljenje naučno – istraživačkim radom.

Nakon završetka doktorskog studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak doktorskog studija i stjecanje akademskog stepena doktora nauka (dr. sc.). Diplomu doktora nauka stječe student koji je izvršio sve obaveze utvrđene nastavnim programom doktorskog studija i koji je odbranio doktorsku disertaciju na način propisan Statutom Univerziteta i Pravilnikom o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli. Uz diplomu se izdaje i dodatak diplomi radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija.

Više o studijskom programu III ciklusa možete pronaći na sljedećem linku.

Nastavni plan i program (.pdf)

 

Promo upisna politika

Oglasne ploče