1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Gradonačelnik Lugavić posjetio Fakultet za tjelesni odgoj i sport


Gradonačelnik Lugavić posjetio Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Fakultet za tjelesni odgoj i sport akademsku 2022./2023. godinu posvetio je obilježavanju važnih jubileja, 20 godina od osnivanja Fakulteta kao samostane organizacijske jedince Univerziteta u Tuzli i 60 godina akademske edukacije u oblasti sporta i fizičke kulture.

Posjeta gradonačelnika Zijada Lugavića je jedna od planiaranih aktivnosti fakulteta tokom koje je dekan fakulteta sa svojim saradnicima upoznao gradonačelnika sa realiziranim projektima, aktivnostima koje su u toku, te planom aktivnosti za naredni period.

g11

Istaknuto je da Fakultet i zahvaljujući  kvalitetnoj saradnji sa Gradom Tuzla ima optimalne uslove za rad, a gradonačelniku su prezentirani najistakmutiji rezultati rada kao što je uspješna realizacija upisne politike koja se manifestira interesom i upisom studenata na sva četiri studijska programa koje Fakultet ima u ponudi na sva tri ciklusa studija, a od naredne akademske godine kandidatima će biti ponuđen i novi master program za sportske trenere.

Od važnih aktivnosti pocrtana je uspješna organizacija međunarodnog stručnog i naučnog simpozija „Sport i zdravlje“ koji se već po petnaesti puta realizirao u 2022. godini, a u toku su pripreme za naredni simpozij, koji će se održati u novembru 2023. godine, te izdavanje 19. godina u kontinuitetu međunarodnog naučnog časopisa „Sport Scientific and Practical Aspects“.

g2

Fakultet nastavlja sa razvojem i uključuje se u procese međunarodne mobilnosti nastavnika i studenata, a kao primjer je istaknuta saradnja sa Univerzitetom u Kaselu, gdje su u ljetnom semestru na razmjeni studenti Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.

Posjeta gradonačelnika je zaključena potvrđenom zajedničkom namjerom da se uspješna saradnja još unaprijedi i intenzivira, realiziracijom prezentiranih inicijativa, koje su usmjerene na dobobit studenata i građana, kako bi se Tuzla i Fakultet za tjelesni odgoj i sport dalje razvijali kao administartivni i univerzitetski Centar regije.  


 

Promo upisna politika

Oglasne ploče