Potpisan sporazum o saradnji sa SKI klubom Lukavac

  • Štampa

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport potpisan je Sporazum o suradnji sa Ski klubom Lukavac. Ski klub već dugi niz godina vrlo usješno realizira programe škole skijanja. U zimskim mjesecima na planini Vlašić pod stručnim nadzorom profesora tjelesnog odgoja i sporta, brojne generacije mladih i nešto starijih svladali su osnove ski sporta.

Predsjednik kluba Damir Ahmetović, profesor tjelesnog odgoja i sporta sa svojim suradnicima, a jedan od dugogodišnjih je predsjednik skupštine kluba prof. dr. Dževad Džibrić, osmislili su i realiziraju programe koji pored svladavanja osnova skijanja nude polaznicima brojne sadržaje u slobodno vrijeme.

Predsjednik Ski kluba Damir Ahmetović, dekan Fakulteta prof. Vlatko Šeparović i prof. Dževad Džibrić

Programi Ski kluba Lukavac su sve raznovrsniji, od početnih do naprednih kurseva i sve je više zainterisranih za učešće. U pripremi i realizaciji naredne skijaške sezone, za koju su već započete aktivivnosti, bit će uključen Fakultet za tjelesni odgoj i sport sa svojim dijagnostičko trenažnim i kadrovskim potencijalom. Potpisivanje Sporazuma o suradnji je još jedan korak Ski kluba Lukavac ka daljem razvoju i unapređenju programa na zadovoljstvo budućih korisnika usluga.