1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

SARADNJA IZMEĐU FAKULTETA ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT I INSTITUTA ZA SPORT U KASSELU - NJEMAČKA


STUDENTIMA FAKULTETA ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT OTVORENA VRATA ZA STUDIRANJE U NJEMAČKOJ

Erasmus + programi akademske mobilnosti nude odlične prilike za studiranje ili praksu u Evropi i šire. Omogućavju usavršavanje vještina i kvalifikacija neophodnih za poboljšanje kvaliteta visokoobrazovnog procesa kao i poboljšanja transparentnosti i priznavanja studija i kvalifikacija u skladu sa pravilima EU i rezultatima Bolonjskog procesa u ovoj oblasti. Fakultet za tjelesni odgoj i sport potiče i podržava boravak studenata i nastavnog osoblja na nematičnim Univerzitetima i fakultetima, vjerujući u programe koji omogućavaju proširenje obrazovnog, lingvističkog i kulturološkog iskustva.                              

Zbog ovakvog stava i mišljenja Fakultet za tjelesni odgoj i sport je organizacijom prvog Matchmaking event-a između Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Kassel-u, 20. oktobra 2021.godine, dobio priliku iskazati svoju zainteresiranost za program mobilnosti putem ERASMUS + programa. Iskoristio je tu priliku i predstavio svoju projektnu ideju o uspostavljanju suradnje sa Institutom za sport i sportsku nauku (IfSSW) u Kassel-u.

Postignuti efekti bili su temelj za uspješno postavljanje okvirnog plana realizacije mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja.

U periodu od 04.03. do 11.03.2022.godine prodekan za nastavu i studentska pitanja doc.dr.sci. Edin Užičanin i prof.dr.sci. Amra Nožinović Mujanović koordinator mobilnosti u ime Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, posjetili su grad Kassel u Njemačkoj.

Za vrijeme svog boravka predstavili su između ostalog svoj Fakultet, studijske programe i trenutno aktuelan naučno-istraživački rad, kao i grad Tuzlu, te državu Bosnu i Hercegovinu.

Također, za vrijeme svog boravka u Kassel-u, od svog domaćina prof.dr.sci. Armin Kiebele, koordinatora za mobilnost i saradnju na međunarodnom nivou, upoznali su se sa načinom rada kao i studijskim programima na Univerzitetu u Kassel-u, kampusom, Institutom, nastavnim osboljem i načinom rada koji je prilagođen Njemačkom tržištu rada.

Prezentirani su studijski programi kao druge mogućnosti za život koje pruža Kassel našim studentima i nastavnom osoblju, te je prezentirana bogata historija grada sa osvrtom na kulturno naslijeđe i znamenitosti.

Upriličen je i susret sa institucionalnim koordinatorom za ERASMUS, gospodinom Moritz Banzhaf-om, kao i koordinatoricom programa gospođom Constanze Engel, sa kojima se razgovaralo o svim oblicima saradnje između naša dva fakulteta, odnosno univerziteta.

Izuzev Kassela upriličena je posjeta univerzitetima u Marburgu i Göttingenu.

Ono što možemo posebno naglasiti kao rezultat ove radne posjete jeste odlazak dvije naše studentice u Kassel na razmjenu i to već sada u ljetnom semestru 2021/2022 godine.

U toku je realizacija dogovorenih planova, kao i priprema za doček kolega i studenata iz Kassel-a u Tuzlu.

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli nastojat će dogovoriti saradnju sa još sličnih fakulteta i institucija kako bi svojim studentima i nastavnom osoblju omogućio nove izazove te kvalitetniju osposobljenost u budućem radu.

 

 


 

Promo upisna politika

Oglasne ploče