1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

14. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ "SPORT I ZDRAVLJE" 02. i 03.12.2021.


Fakultet za tjelesni odgoj i sport

XIV Simpozij „Sport i zdravlje“

Fakultet za tjelesni odgoj i sport je 02. i 03. 12. 2021. godine organizirao po četrnaesti put Simpozij „Sport i zdravlje“, sa temom „Sportska dijagnostika“. Ove godine organizacija programa bila je u kombiniranom obliku, sa fizičkim prisustvom slušatelja u skladu sa epidemiološkim mjerama, te u  on-line obliku. 

simp1

Premijer prof. dr. Kadija Hodžić i Rektorica prof. dr. Nermina Hadžigrahić na otvaranju Simpozija

Predavači po pozivu su bili eminentni stručnjaci iz područja naučno istraživačkog rada u sportu i tjelesnom odgoju: prof. dr. Marko Stojanović sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja iz Novog Sada, prof. dr. Mario Jeličić sa Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i prof. dr. Tarik Huremović, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, voditelj Centra za istraživanje u sportu.

simp2

prof. dr. Tarik Huremović, predavač sa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport

Otvaranju su prisustvovali Premijer Tuzlanskog kantona, prof. dr. Kadrija Hodžić kome je dekan Fakulteta prof. dr. Vlatko Šeparović uručio Zahvalnicu za podršku radu Fakulteta, Rektorica Univerziteta prof. dr. Nermina Hadžigrahić, kao i gosti iz regiona.

simp3

Dekan Fakulteta prof. dr. Vlatko Šeparović i Premijer TK prof. dr. Kadija Hodžić

Predavanja profesora Stojanovića bila su usmjerena na dvije slušateljske populacije, „Ekscentrični trening – od rehabilitacije do sportskih performansi“ za sportske trenere i „Fizičko vaspitanje za cjeloživotnu formu“ za pedagoge tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

simp4

prof. dr. Marko Stojanović, predavač po pozivu sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Novog Sada

Uspješna realizacije Simpozija je poticaj menadžmentu Fakulteta da krene u pripremu organizacije programa za 2022. godinu u kojoj se obilježava 60 godina edukacije kadrova u fizičkoj kulturi, 20 godina Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i 15 godina održavanja međunarodnog Simpozija „Sport i zdravlje“.


 

Promo upisna politika

Oglasne ploče