Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike/delegate

  • Štampa

Poštovane kolegice i kolege studenti,


U skladu sa odredbama Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli i Odlukom o raspisivanju izbora na Univerzitetu u Tuzli za studentske predstavnike/delegate u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC verifikovanih članica Studentskog parlamenta, izbori studentskih predstavnika/delegata u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC održat će se online, na dan 10.12.2020. godine u terminu od 6h do 23h.

Više detalja o načinu izbora na sljedećem LINKU.