KONAČNA RANG-LISTA-2020-21-PRVI UPISNI ROK

  • Štampa

KONAČNA RANG-LISTA-2020-21-PRVI UPISNI ROK

O D L U K A

o usvajanju konačne Rang liste kandidata koji su stekli pravo upisa na Fakultet za tjelesni odgoji sport Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini

Konačna rang lista (.doc)