Aktivna jesen na FTOS – u

  • Štampa

Aktivna jesen na FTOS – u

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport nova akademska godina je počela sa brojnim aktivnostima. Lijepo vrijeme je razlog što se većina praktične nastave realizira u vanjskim uvjetima, a sve više se koristi i rekonstruirani sportski poligon u Kampusu Univerziteta.

kampus 1

Petak, vježbe iz predmeta Nogomet, Fitnes i Osnove psihomotorike u Kampusu univerziteta (petak, 18.10.)

U sklopu jačanja progama naučno – istraživačkog rada i intenzivnijeg povezivanja istraživačkih timova fakulteta sa sportskim udruženjima, gošće na Fakultetu su bile odbojkašice odbojkaškog kluba „Sloboda“. Na zadovoljstvo predstavnika kluba i stručnjaka sa Fakulteta urađeno je testiranje odbojkašica, predstoji analiza dobijenih podataka i stvaranje pretpostavki za još uspješnije djelovanje i ostvarivanje ciljeva ženskog odbojkaškog kluba.

ODB1

ODB2Četvrtak na FTOS – u, testiranje članica ženskog odbojkaškog kluba „Sloboda“

Fakultet je uvijek bio otvoren za suradnju sa sportskim klubovima, naročito ako se radi o programima za mlade sportaše. U organizaciji ženskog košarkaškog kluba „STARTz“ i podršku Fakulteta za tjelesni odgoj i sport organiziran je košarkaški turnir za djevojčice. Gošće na Fakultetu su bile mlade košarkašice iz Konjica (KK Konjic i UŠS Little Star) i Zenice (KK Jumper).

 KOS1 KOS2

Nedjelja na FTOS-u, košarkaški turnir za djevojčice

U toku su pripremne aktivnostii za održavanje XII međunarodnog Simpozija „Sport i zdravlje“ koji će se ove godine održati 22.11., a kao i svaki puta dogovorena su interesantna predavanja sa temom: „Uloga trenera i menadžera u sportu“. Gosti Fakulteta i predavači po pozivu su nastavnici na Kineziološkog fakulteta iz Zagreba, kao i članovi stručnog tima GNK „Dinamo“ iz Zagreba.