1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Pripreme za početak nove akademske godine


Pripremne aktivnosti na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport za početak nove akademske godine

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport brojne su aktivnosti kako bi se što spremnije dočekao početak nove akademske godine.

U skladu sa željama da se studentima pruži najkvalitetnija podrška prilikom realiziranja praktične nastave angažirani su stručnjaci iz prakse sa kojima je danas prodekan za nastavu održao konsultativni sastanak. 

Na slici je samo dio njih, a među njima su bivši vrhunski sportaši, danas poznati treneri i pedagozi tjelesnog odgoja i sporta.

Stručnjaci iz prakse sastanak

Svoje znanje će studentima na dva studijska programa prenositi: Mirsada Suljkanović, Amir Spahić, Lejla Ramić, Bakir Buljugija, Mirza Mulahasanović, Nenad Ćuk, Adem Ferhatbegović, Zerin Emić, Vladimir Ivanek, Mirela Osmanović i dr.


 

Promo upisna politika

Oglasne ploče