Konačna rang lista kandidata

  • Štampa

Konačna Rang lista kandidata koji su pristupili prijemnom ispitu i stekli pravo upisa na Fakultet za tjelesni odgoji sport Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini