Poziv za osobe treće životne dobi

  • Štampa

Stručni tim za kineziološku dijagnostiku Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univreziteta u Tuzli u sklopu programa „Dijagnostika rizika od pada“ u prostorijama kabineta za kineziološku dijagnostiku realizirao je aktivnost dijagnosticiranja sposobnosti ravnoteže za osobe treće životne dobi iz nekoliko mjesnih zajednica grada Tuzle.fall 1

Usluge dijagnostike su besplatne, a dodatni termin za realizaciju planiranih aktivnosti je 20.04. (petak) u terminu od 9,00 do 15,00 sati na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, ulica 2. Oktobra br. 1 (stara zgrada „Partizan“). Naš stručni tim je svim osobama koje su podvrgnute jednostavnom dijagnostičkom tretmanu predložo program za poboljšanje sposobnosti koje su preduvjet za prevenciju i sigurniji hod. Testiranje ispitanika je veoma sigurno i skoro nemoguće je dešavanje povreda na spravi. fall 2

Nakon uspješnog testiranja korisnika usluga u Domu penzionera Tuzla (03.04.2018. godine) i  akcije u suradnji sa mjesnim zajednicama u Tuzli, uz najavljeni naredni termin za testiranje, završit će se ekperimentalni program u kojem je učešće uzelo stotinu osoba treće životne dobi iz Tuzle.

Rezultati će biti prezentitrani nadležnim ministarstvima, a menadžment Fakulteta za tjelesni odgoj i sport za drugu fazu realizacije ovog programa očekuje podršku nadležnih ministarstava. Menadžment Fakulteta za tjelesni odgoj i sport zahvaljuje se građanima na interesu za ponuđeni program.