Raspored predavanja - ljetni semestar

  • Štampa

U prilogu se nalazi raspored predavanja za ljetni semestar za I ciklus studija, smjer Tjelesni odgoj i sport.

Raspored predavanja - ljetni semestar

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr. Dževad Džibrić, vanr. prof.