Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Tenis I (IV godina)

Raspored mečeva na tenis turniru za četvrtak 25.05.17

1. Andrić Dino : Ivanović Davor (9,00)

2. Varcaković Vladimir : Andrić Dino (9,45)

3. Vržić Marijana : Omerović Selma (10,30)

4. Selma Omerović : Vržić Marijana (11,15)