Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

O B A V I J E S T

za studente IV godine

Vježbe iz predemeta Tenis završavaju se odigravanjem tenis turnira. Turnir će se u prvoj fazi igrati po sistemu svako sa svakim unutar grupa.

I grupa: Andrić Dino, Varcaković Vladimir, Čaušić Harun i Ivanović Davor.

II grupa: Trakić Haris, Mujkanović Dario, Mazić Edar i Jašarević Amir.

III grupa: Ahmetbegović Jasmina, Vržić Marijana,  Islamović Maksida i Omerović Selma.

 

Parovi, prvo kolo, četvrtak (18.05.)

1. Andrić Dino : Čaušić Harun (9,30)

2. Trakić Haris : Mazić Edar (10.15)

3. Ahmetbegović Jasmina : Islamović Maksida (11,00).

 

Drugo i treće kolo će se odigrati u utorak (23.05.2017).

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović