Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ispit su položili:

Ime i prezime                                                 konačna ocjena

  1. HALAĆ AIDA                                                          8
  2. MUJKANOVIĆ DARIO                                              6
  3. MEMIŠEVIĆ EMIR                                                   7
  4. MUJKIĆ SENID                                                       7
  5. HAMZIĆ JASMIN                                                     6
  6. MURATOVIĆ JASMIN                                               6
  7. MEĆEVIĆ AMER                                                      6

Upis ocjena je do petka 16.09.2016.godine

Prof.dr.Edin Mujanović