Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

Ime i prezime                                              Konačna ocjena

 1. BEŠIĆ ZADA                                                                      9
 2. BEDAK ERNAD                                                                  9
 3. GAZDIĆ FARUK                                                                 9
 4. HADŽIĆ ALMA                                                                  8
 5. HALILOVIĆ NEDINA                                                          8
 6. HAMZIĆ JASMIN                                                               8
 7. KUDUZOVIĆ ENES                                                           10
 8. KUNIĆ DEMIR                                                                  10
 9. MEĆEVIĆ AMER                                                                9
 10. MIJIĆ IVON                                                                     9
 11. MUKIĆ AJDIN                                                                  8
 12. MURATOVIĆ JASMIN                                                      7
 13. PERIŠA TINA                                                                   9
 14. PRANJIĆ TOMISLAV                                                       10
 15. STEVANOVIĆ IGOR                                                         7

 

 

NAPOMENA:

Upis ocjena je do petka 01.07.2016.

 

Prof.dr.Edin Mujanović