Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

Ime i prezime                                                      Konačna ocjena

  1. BUJAKOVIĆ BELMIN                                                  10
  2. HAJDARHODŽIĆ MELISA                                          8
  3. IBRAHIMOVIĆ HARIS                                                 9
  4. LAZIĆ STEFAN                                                             10
  5. LETIĆ AZEMA                                                              7
  6. MUMINOVIĆ NEVRES                                               10
  7. OGRIĆ EDIN                                                                 8

 

NAPOMENA:

Upis ocjena je do petka 01.07.2016.

 

Prof.dr.Edin Mujanović