Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

O B A V I J E S T 

za studente III godine o rezultatima završnog ispita iz predmeta

KOŠARKA II održanog 20.06.2016

Položili su slijedeći studenti:

1.   Ahmetbegović Jasmina ocjena (10)

2.   Muminović Ahmet                   (10)

3.   Salihbašić Nedim                    (10)

4.   Andrić Dino                             (9)

5.   Čaušić Harun                           (9)

6.   Trakić Haris                             (9)

7.   Islamović Maksida                   (9)

8.   Bahić Fuad                              (8)

9.   Hodžić Emir                             (8)

10. Hrbat Sedin                             (8)

11. Omerović Selma                      (8)

Upis ocjena u srijedu 23.06.16 u 10,30 u kabinetu 202.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

Ostale informacije: kolokvij 1. položili su Emir Memišević i Ramić Lejla, a kolokvij 2. Murić Emir, Mazić Edar, Ahmetašević Admir, Emir Memišević i Ramić Lejla.