Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

O B A V I J E S T

o rezultatima ispita Košarka II (kolokvij 2.)

 

Kolokvij 2. praktično položili su slijedeći studenti: Ahmetbegović Jasmina (15 bodova), Hrbat Sedin (12), Islamović Maksida (12), Muminović Ahmet (15), Salihbašić Nedima (14), Trakić Haris (15) i Ćatović Amar (11).

Kolokvij 2. teorijski položili su: Ahmetbegović Jasmina (15), Trakić Haris (15), Salihbašić nedim (15), Hrbat Sedin (15), Bahić Fuad (15), Hodžić Emir (15), Ćebić Armin (15), Muminović Ahmet (15), Andrić Dino (14) i Omerović Selma (14). 

Na konsultacije za završni ispit pozivaju se: Varcakonić Vladimir i Islamović Maksida.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović