Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Univerzitet u Tuzli organizira manifestaciju "Dan otvorenog Univerziteta" u srijedu, 27. aprila 2016. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Univerzitetske sportske dvorane, na kojoj će promovirati upisnu politiku fakulteta/Akademije, odsjeke i studijske programe zainteresovanim srednjoškolcima i budućim brucošima.

 

Pozivamo sve zainteresovane da nas posjete.