Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ime i prezime                                                 konačna ocjena

 1. BAHIĆ FUAD                                                            9
 2. ĆEBIĆ ARMIN                                                          9
 3. HODŽIĆ EMIR                                                          9
 4. HRBAT SEDIN                                                          8
 5. ISLAMOVIĆ MAKSIDA                                               8
 6. MAZIĆ EDAR                                                            9
 7. MUMINOVIĆ AHMET                                                  9
 8. MURIĆ EMIR                                                             9
 9. OMEROVIĆ SELMA                                                    9
 10. PAŠIĆ MIRAN                                                         9
 11. SALIHBAŠIĆ NEDIM                                               10
 12. TRAKIĆ HARIS                                                       9
 13. DEDIĆ EDIN                                                                     7

 

Upis ocjena do ponedjeljka 08.02.2016.god.

 

Predmetni nastavnik             

Dr.sc.Edin Mujanović,van.prof.