Fakultet za tjelesni odgoj i sport akademsku 2022./2023. godinu posvetio je obilježavanju važnih jubileja, 20 godina od osnivanja Fakulteta kao samostane organizacijske jedince Univerziteta u Tuzli i 60 godina akademske edukacije u oblasti sporta i fizičke kulture.
Posjeta gradonačelnika Zijada Lugavića je jedna od planiaranih aktivnosti fakulteta tokom koje je dekan fakulteta sa svojim saradnicima upoznao gradonačelnika sa realiziranim projektima, aktivnostima koje su u toku, te planom aktivnosti za naredni period.

Istaknuto je da Fakultet i zahvaljujući kvalitetnoj saradnji sa Gradom Tuzla ima optimalne uslove za rad, a gradonačelniku su prezentirani najistakmutiji rezultati rada kao što je uspješna realizacija upisne politike koja se manifestira interesom i upisom studenata na sva četiri studijska programa koje Fakultet ima u ponudi na sva tri ciklusa studija, a od naredne akademske godine kandidatima će biti ponuđen i novi master program za sportske trenere.

Od važnih aktivnosti pocrtana je uspješna organizacija međunarodnog stručnog i naučnog simpozija „Sport i zdravlje“ koji se već po petnaesti puta realizirao u 2022. godini, a u toku su pripreme za naredni simpozij, koji će se održati u novembru 2023. godine, te izdavanje 19. godina u kontinuitetu međunarodnog naučnog časopisa „Sport Scientific and Practical Aspects“.
Fakultet nastavlja sa razvojem i uključuje se u procese međunarodne mobilnosti nastavnika i studenata, a kao primjer je istaknuta saradnja sa Univerzitetom u Kaselu, gdje su u ljetnom semestru na razmjeni studenti Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
Posjeta gradonačelnika je zaključena potvrđenom zajedničkom namjerom da se uspješna saradnja još unaprijedi i intenzivira, realiziracijom prezentiranih inicijativa, koje su usmjerene na dobobit studenata i građana, kako bi se Tuzla i Fakultet za tjelesni odgoj i sport dalje razvijali kao administartivni i univerzitetski Centar regije.

 

 

 
Translate >>