Nakon dugogodišnje uspješne relizacije studijskog programa „Sportski trener“ na I ciklusu studija Odsjeka za edukaciju trenera u sportu, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, kreiranjem novog master studijskog programa, odgovora na učestale upite zainteresiranih kandidata za nastavak edukacije u oblasti sporta. Studijski program „Sportski trener“ je kompatibilan sa studijskim programima koji se realiziraju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Fakultetu sporta Univerziteta u Ljubljani, Fakultetu za fizičko vaspitanje i sport Univerziteta u Banja Luci i drugim visokoobrazovnim ustanovama iz oblasti sporta.

Komisija za licenciranje na čelu sa predsjednikom prof. dr. Ivanom Prskalom sa predstavnicima fakulteta
Komisija za licenciranje studijskog programa svoju drugu, završnu, sjednicu je organizirala 28.04. na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, tako da će zainteresirani kandidati imati priliku upisati master studij „Sportski trener“, u akademskoj 2023/24. godini. Licenciranjem studijskog programa omogućava se zainteresiranim kandidatima nastavak obrazovanja sa ciljem stjecanja novih vještina i kompetencija s kojim će se stručnjaci u oblasti sporta spremno suočiti sa sve raznovrsnijim zahtjevima i izazovima u oblasti sporta i fizičke kulture.
U prvoj generaciji planiran je upis 20 studenata na studijski program II ciklusa „Sportski trener“. Fakultet za tjelesni odgoj i sport će i u budućim aktivnostima, kao i do sada, slijediti primjere dobre prakse iz okruženja, pratiti zahtjeve i očekivanja zaiteresiranih kandidata za obrazovanje u sportu i fizičkoj kulturi, te studijske programe kontinuirano poboljšavati i modernizirati.

 
Translate >>