TJELESNA AKTIVNOST ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u saradnji sa Crvenim križom TK i Mrežom aktivnog starenja započele su programirane aktivnosti tjelesnog vježbanja koje su prilagođene osobama treće životne dobi. Na ovaj način želimo da […]