Potpisan sporazum o saradnji između Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Crvenog križa Tuzlanskog kantona i Mreže aktivnog starenja

Današnji dan iskoristili smo za formaliziranje saradnje u vidu potpisivanja Sporazuma o saradnji između Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Mreža aktivnog starenja i Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Potpisivanjem sporazuma otvoren je dodatni prostor za […]